Dekking

De dekking van je zorgverzekering bepaalt welke zorgkosten je vergoed krijgt. Je bent verplicht om minimaal een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de belangrijkste zorg, zoals de huisarts, spoedeisende hulp en behandelingen in het ziekenhuis. Daarnaast kun je nog aanvullende verzekeringen afsluiten om gedekt te zijn voor bijvoorbeeld kosten voor de tandarts, fysiotherapeut of huidtherapeut.